فرم ها و آیین نامه ها
فرم های عمومی
کارشناسی
 1. فرم طرح درخواست دانشجویان در شورای آموزشی دانشکده
 2. فرم حذف اضطراری
 3. درخواست کارت دانشجویی المثنی
 4. تایید موضوع پروژه کارشناسی
 5. فرم برگزاری جلسه دفاع از پروژه کارشناسی
 6. دعوت نامه جلسه دفاع از پروژه کارشناسی
 7. درخواست تغییر رشته داخلی
 8. درخواست تغییر رشته توام با انتقال
 9. فرم درخواست مهمانی به سایر دانشگاه ها

کارشناسی ارشد

 1. تائید موضوع سمینار
 2. تعیین استاد راهنما و عنوان پایان نامه و پیشنهادعنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
 3. اعلام تصویب پابان نامه کارشناسی ارشد
 4. گزارش پیشرفت کار پایان نامه کارشناسی ارشد
 5. اعلام نمره سمینار کارشناسی ارشد
 6. درخواست طرح وضعیت در شورای دانشکده
 7. درخواست اخذتکدرس به صورت میهمان (درون دانشگاهی )
 8. معرفی میهمان ترمی به سایر دانشگاهها
 9. درخواست اخذ تک درس بصورت میهمان
 10. مدارک مورد نیاز جهت پرداخت تشویقی به مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد
 11. پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد (power point)
 12. درخواست برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 13. درخواست تکمیل مدارک پرونده آموزشی دانش آموختگی کارشناسی ارشد (شیوه آموزشی - پژوهشی )
 14. حق طبع و نشر و مالکیت نتایج پایان نامه کارشناسی ارشد
 15. اظهارنامه دانشجو
 16. فرم درخواست داده
دکتری
 1. تعیین استاد راهنما
 2. فرم برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری
 3. تقاضای شرکت در امتحان جامع
 4. تقاضای شرکت در جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری
 5. هماهنگی جهت برگزاری جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری
 6. تائید اصلاحات پیشنهادیه رساله دکتری
 7. اعلام نمره سمینار1
 8. اعلام نمره سمینار 2
 9. گزارش کتبی پیشرفت کار دانشجو به استاد راهنما
 10. درخواست برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری(فرم شماره 9)
 11. هماهنگی جهت برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری
 12. درخواست تکمیل مدارک پرونده آموزشی فارغ التحصیلی دکتری
 13. مدارک مورد نیاز جهت پرداخت تشویقی به مقالات دانشجویان دکتری
 14. فرم فهرست مقالات دانشجویان دکتری
 15. فرم صورتجلسه دفاع ازپیشنهاد رساله دکتری
 16. فرم در خواست داده
تاریخ به روز رسانی:
1400/07/12
تعداد بازدید:
1017
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.