شرح وظایف معاون پژوهشی وفناوری دانشگاه
 • سياستگذاري، برنامه ريزي و توسعه سطح علمي و هدايت كليه امور مربوط به پژوهش در جهت ارتقاء رتبه دانشگاه
 • مديريت و نظارت بر توسعه و بهبود زيرساخت هاي مناسب جهت توليد علم و گسترش پژوهش
 • ايجاد ساختار لازم جهت شركت فعال اعضاء هيات علمي در فعاليت­هاي پژوهشي
 • سياستگذاري، برنامه ريزي در جهت هدايت و حمايت پروژه­هاي تحصيلات تكميلي  
 • سياستگذاري و برنامه ريزي به جهت ارتقاء كمي و كيفي مقالات اعضاء هيات علمي
 • سياستگذاري و برنامه ريزي به جهت توسعه كمي و كيفي نشريات علمي پژوهشي دانشگاه
 • سياستگذاري و برنامه ريزي به جهت افزايش بهره­وري آزمايشگاه­هاي تحقيقاتي و پژوهشي
 • سياستگذاري و برنامه ريزي به جهت توسعه پژوهشكده ها، گروههاي پژوهشي و مراكز تحقيقاتي در زمينه هاي خاص تخصصي و نيازهاي بخش صنعت و راه­اندازي پژوهشگاه دانشگاه
 • مديريت و نظارت بر طرح­هاي تحقيقاتي و كاربردي كردن دانش در زمينه هاي مورد نياز و كليدي كشور  
 • افزايش درآمدهاي پژوهشي از طريق فروش محصولات علمي، خدمات مشاوره اي پژوهشي و ...
 • حمايت و توسعه زمينه­هاي پژوهشي ويژه دانشگاه در جهت ارتقاء مرجعيت علمي دانشگاه
 • توسعه زيرساخت­هاي مالي براي افزايش ثبت اختراعات و حمايت از حقوق معنوي آنها
 • برگزاري كنفرانس­هاي علمي معتبر در زمينه­ هاي تخصصي
 • ايجاد ساختارهاي لازم جهت شركت اعضاء هيات علمي در كنفرانسها
 • توسعه و بهبود زيرساخت­هاي مديريت فناوري اطلاعات (نرم ­افزار- سخت افزار)
 • انجام همكاري ومبادلات فناوري با مراجع مراكز علمي وفناوري در كشور
 • برنامه ريزي وتمهيد سازوكارهاي اجرايي لازم براي ايجاد همسويي ميان فعاليتهاي مرتبط با توسعه فناوري  ونوآوري در سطح كشور مطابق اهداف دانشگاه
 • تدوين آئين ­نامه ­ها و دستورالعمل ­­ها جهت اجراي سياست­هاي پژوهشي
 • راه ­اندازي آزمايشگاه­هاي مرجع
 • توسعه شركت دانش بنيان و مراكز رشد
 • سياستگذاري، برنامه ريزي و هماهنگي هاي لازم در جهت اجراي مصوبات در شوراهاي : پژوهشي، بررسي زمينه هاي پژوهشي ويژه، ايمني، انتشارات، نشريات و رشد

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/21
تعداد بازدید:
36707