دروس ارایه شده ترم جاری گروه ژئودزی در نیمسال اول 4021
 
شماره و گروه درس نام درس کل ع نام استاد زمان و مکان ارائه زمان و مکان امتحان
7728151_21 ژئودزی هندسی ماهواره ای 3 0 مشهدی حسین علی مسعود درس(ت): دوشنبه 10:30-12:30،    درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1402/11/04 ساعت: 08:00-10:30
7728152_21 ژئودزی فیزیک پیشرفته 3 0 پیروزنیا محمود درس(ت): یک شنبه 15:30-17:30، درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30 تاریخ: 1402/11/08 ساعت: 08:00-10:30
7728192_21 تئوری تقریب 3 0 عامریان یزدان درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): دوشنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1402/10/25 ساعت: 08:00-10:30
7728193_21 آنالیز تنسوری تغییرشکل 3 0 وثوقی بهزاد درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1402/10/30 ساعت: 08:00-10:30
7728198_21 هیدروگرافی پیشرفته 3 0 جزیرییان ایرج درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1402/10/27 ساعت: 08:00-10:30
7728201_21 آنالیز ذاتی تغییرشکل 3 0 وثوقی بهزاد درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1402/11/08 ساعت: 08:00-10:30
تاریخ به روز رسانی:
1402/08/20
تعداد بازدید:
1168
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.