دروس ارایه شده ترم جاری گروه سیستم اطلاعات مکانی در نیمسال اول 4021
شماره و گروه درس نام درس کل ع نام استاد زمان و مکان ارائه زمان و مکان امتحان
7776089_21 سامانه اطلاعات مکانی پیشرفته 3 0 طالعی محمد درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30، درس(ت): دوشنبه 15:30-17:30 تاریخ: 1402/11/02 ساعت: 08:00-10:30
کریمی محمد
7776090_21 تحلیل مکانی پیشرفته در GIS 3 0 پیله فروشها پرستو درس(ت): دوشنبه 10:30-12:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1402/11/07 ساعت: 08:00-10:30
7776092_21 هوش محاسباتی در GIS 3 0 ملک محمدرضا درس(ت): یک شنبه 13:30-15:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1402/10/27 ساعت: 08:00-10:30
مسگری سقزلو محمدسعدی
7776093_21 تصمیم گیری چندمعیاره مکانی 3 0 طالعی محمد درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): دوشنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1402/10/23 ساعت: 08:00-10:30
کریمی محمد
7776095_21 رایانش مکانی غیرمتمرکز 3 0 صادقی یاسر درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1402/10/23 ساعت: 08:00-10:30
7776097_21 اطلاعات مکانی مردم گستر و شبکه های اجتماعی مکان مبنا 3 0 ملک محمدرضا درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1402/11/08 ساعت: 08:00-10:30
تاریخ به روز رسانی:
1402/08/20
تعداد بازدید:
891
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.