دروس ارایه شده ترم جاری گروه سیستم اطلاعات مکانی در نیمسال دوم 4022
شماره و گروه درس نام درس کل ع نام استاد زمان و مکان ارائه زمان و مکان امتحان
7776052_21 مدیریت زمین وسیستمهای اطلاعات زمینی پیشرفته 3 0 کریمی محمد درس(ت): یک شنبه 15:30-17:30، درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30 تاریخ: 1403/04/04 ساعت: 08:00-10:30
7776091_21 سامانه اطلاعات مکانی تحت اینترنت و وب سرویس های مکانی 3 0 آل شیخ علی اصغر درس(ت): یک شنبه 15:30-17:30، درس(ت): دوشنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1403/04/11 ساعت: 08:00-10:30
7776096_21 سیستم های اطلاعات مکانی فراگیر و خدمات مکان مبنا 3 0 ملک محمدرضا درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1403/04/06 ساعت: 08:00-10:30
7776098_21 بهینه سازی مکانی با روش های فرا ابتکاری 3 0 مسگری سقزلو محمدسعدی درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1403/03/26 ساعت: 08:00-10:30
7776102_21 برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین 3 0 کریمی محمد درس(ت): دوشنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30 تاریخ: 1403/03/30 ساعت: 08:00-10:30
7776103_21 داده کاوی مکانی 3 0 طالعی محمد درس(ت): یک شنبه 13:30-15:30، درس(ت): دوشنبه 07:30-09:00 تاریخ: 1403/04/02 ساعت: 08:00-10:30
پیله فروشها پرستو
تاریخ به روز رسانی:
1402/12/23
تعداد بازدید:
1055
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.