پسا دکتری

لیست پژوهشگران پسا دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (جاری)

ردیف

نام و نام خانوادگی پژوهشگر

استاد میزبان (مسئول پژوهشگر)

دانشکده

نوع سهمیه

عنوان

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

تاریخ شروع

وضعیت نهایی

1

سمیه یاوری

دکتر محمدجواد ولدان زوج

مهندسی نقشه برداری

دانشگاه

طراحی و اجرای یک سیستم بروز رسانی اتوماتیک پایگاه داده مکانی

 

12/02/1395

تمدید تا 20/12/98

لیست پژوهشگران پسا دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (صندوق INSF)

ردیف

نام و نام خانوادگی پژوهشگر

استاد میزبان (مسئول پژوهشگر)

دانشکده

نوع سهمیه

عنوان

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

تاریخ شروع

وضعیت نهایی

1

میر رضا غفاری رزین

دکتر بهزاد وثوقی

مهندسی نقشه برداری

تفاهم­نامه INSF

استفاده ازسیستمهای ماهواره ای ناوبری جهانی(GNSS) در پیش بینی پارامترهای هواشناسی

324

15/02/1397

درجریان

2

مجتبی جنتی

دکتر ولدان زوج

مهندسی نقشه برداری

تفاهم­نامه INSF

طراحی و ایجاد یک سیستم بروزرسانی خودکار پایگاه داده مکانی با تاکید برمرحله تناظریابی

324

03/02/1397

درجریان

3

مهرتاش منافی فرد

دکتر حمید عبادی
دکتر حمید ابریشمی مقدم

مهندسی نقشه برداری

تفاهم­نامه INSF

توسعه نرم افزار ردیابی بازیکنان در ویدئوی مسابقات فوتبال

324

20/03/1397

درجریان

لیست پژوهشگران پسا دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (بنیاد نخبگان- معاونت بین الملل)

ردیف

نام و نام خانوادگی پژوهشگر

استاد میزبان (مسئول پژوهشگر)

دانشکده مربوطه

نوع سهمیه

عنوان

مبلغ قرارداد
(میلیون ریال)

تاریخ شروع

وضعیت نهایی

1

حسین وحیدی

دکتر طالعی

مهندسی نقشه برداری

نخبگان

Context-sensitive Quality Assurance and Explanatory Spatio-temporal Analyses of Crowdsourced Biodiversity Observations for Urban Ecological Conservation Using Multi-senor Data and Machine Learning Techniques

586

23/07/1397

خاتمه یافته

لیست پژوهشگران پسا دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (صندوق INSF) در دست اقدام

ردیف

نام و نام خانوادگی پژوهشگر

استاد میزبان (مسئول پژوهشگر)

دانشکده

نوع سهمیه

عنوان

تاریخ معرفی

وضعیت نهایی

1

طیبه مناقبی

دکتر مقصودی

مهندسی نقشه برداری

تفاهم­نامه INSF

برآورد مقدار و نرخ جابجایی در اثر احداث تونل شهری با استفاده از داده های سری زمانی راداری (منطقه مطالعاتی تهران)

12/09/1399

دردست بررسی توسط صندوق

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/03
تعداد بازدید:
1657
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.