آیین نامه ها و فرم ها
 فرم های عمومی 
کارشناسی
 • تائید موضوع سمینار
 • تعیین استاد راهنما و عنوان پایان نامه و پیشنهادعنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
 • اعلام تصویب پایان نامه کارشناسی ارشد
 • گزارش پیشرفت کار پایان نامه کارشناسی ارشد
 • اعلام نمره سمینار کارشناسی ارشد
 • درخواست طرح وضعیت در شورای دانشکده
 • درخواست اخذتکدرس به صورت میهمان (درون دانشگاهی )
 • معرفی میهمان ترمی به سایر دانشگاهها
 • درخواست اخذ تک درس بصورت میهمان
 • مدارک مورد نیاز جهت پرداخت تشویقی به مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد      
 • پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد (power point)
 • درخواست برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 • درخواست تکمیل مدارک پرونده آموزشی دانش آموختگی کارشناسی ارشد (شیوه آموزشی - پژوهشی )
 • حق طبع و نشر و مالکیت نتایج پایان نامه کارشناسی ارشد
 • اظهارنامه دانشجو
 • فرم درخواست داده
 • فرم درخواست تکمیل مدارک          
 • فرم تایید هیات داوران  
 • فرم تدوین پایان نامه به انگلیسی
 • فرم درخواست تغییر عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
 • فرم تعهد نامه درخواست مرخصی بدون احتساب در سنوات کارشناسی ارشد
 • دکتری
  1. تعیین استاد راهنما
  2. فرم برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری
  3. تقاضای شرکت در امتحان جامع
  4. تقاضای شرکت در جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری
  5. هماهنگی جهت برگزاری جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری
  6. تائید اصلاحات پیشنهادیه رساله دکتری
  7. اعلام نمره سمینار1  
  8. اعلام نمره سمینار 2
  9. گزارش کتبی پیشرفت کار دانشجو به استاد راهنما
  10. درخواست برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری(فرم شماره 9)
  11. هماهنگی جهت برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری
  12. درخواست تکمیل مدارک پرونده آموزشی فارغ التحصیلی دکتری
  13. مدارک مورد نیاز جهت پرداخت تشویقی به مقالات دانشجویان دکتری                 
  14. فرم فهرست مقالات دانشجویان دکتری
  15. فرم صورتجلسه دفاع ازپیشنهاد رساله دکتری
  16. فرم در خواست داده
  17. فرم تکمیل مدارک  
  18. فرم تایید هیات داوران                        
  19. فرم تدوین رساله به انگلیسی
  20. فرم درخواست تغییر عنوان رساله دکتری  
  21. فرم درخواست خروج از کشور دانشجویان مشمول
  تاریخ به روز رسانی:
  1402/11/10
  تعداد بازدید:
  2381
  كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.